Stiftelsen Fjóla

 
 

Stiftelsen Fjóla bildades under 2010 i syfte att stödja svenska ungdomar som vill satsa på islandshästar som yrke, med inriktning på utbildning av ryttare och/eller träning av hästar.

Stiftelsen Fjóla kommer att dela ut 50 000 till 150 000 kr om året, fördelat på ca 5-20 ansökningar. Stiftelsens styrelse beslutar om vem som skall tilldelas stipendium.

Stiftelsen är ideell och är registrerad hos länsstyrelsen.

Stipendieansökningar skickas till info@stiftelsenfjola.se. Stipendier delas ut en gång per år. Sista ansökningsdag är den 31 mars varje år.

Sök ett stipendium